Colovesical teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kolon ve mesane ile ilgili; 2. Kolon ve mesane arasında.