Colpatresia teriminin tıbbi anlamı; n. Vagina'nın kapalı oluşu.