Colpeurysis teriminin tıbbi anlamı; n. Colpeurynter ile vagina'yı genişletme.