Colpodesmorrhaphy teriminin tıbbi anlamı; n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.