Colpoedema teriminin tıbbi anlamı; n. Vagina'da meydana gelen ödem, vagina ödemi.