Colpohysteropexy teriminin tıbbi anlamı; n. Sarkmış uterus'un vagina yoluyla eski yerine tesbiti, bu amaçla yapılan ameliyat.