Columbium teriminin tıbbi anlamı; n. See: Niobium.