Column Posterior teriminin tıbbi anlamı; anat. Daha çok duyurucu kaytan gözelerinden oluşan arka direk.