Coma teriminin tıbbi anlamı; n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.