Combined Therapy teriminin tıbbi anlamı; 1. İki veya daha fazal ilacın uygulanışı suretiyle düzenlenen tedavi; 2. İlaç yanında diğer bir tedavi yönteminin beraber uygulanışı suretiyle düzenlenen tedavi;