Commission In Lunacy teriminin tıbbi anlamı; Adli tıp.