Communicable teriminin tıbbi anlamı; a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.