Compensated teriminin tıbbi anlamı; Ödünlü asidoz: Kan serumunun bikarbonat yükü (yedek alkali) düşmüş olduğu halde genel asitbaz dengesi ve solunumun normal göründüğü hal;