Compensation Mechanism teriminin tıbbi anlamı; Kişide herhangi bir eksiklik ve kusuru telafiye yönelen, bilinçdışı zihinsel mekanizma (Kişi bazı üstün meziyetleriyle fiziksel veya psişik defektini telafi eder);