Comperssorium teriminin tıbbi anlamı; n. Baskı aleti, özellikle kanamayı durdurmak için damar üzerine uygulanan alet