Complement Deviation teriminin tıbbi anlamı; Kompleman deviyasyonu: Orta şiddette enfeksiyonlara karşı koruyucu iş gören malum bakterisit serumlar yüksek şiddette aynı neticeyi vermezler. Zira normal komplemanların bağlayabileceğinden arta kalan amboseptorlar tam olmayan bir bakteriyolize yol açarlar (Neisser-Wechsberg).