Complemental teriminin tıbbi anlamı; Derin inspirasyon ile akciğerlerea lınabilen hava miktarı;