Compound teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Bileşim, terkip.