Conceptive teriminin tıbbi anlamı; a. Döllenmeye ait.