Concretion teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta tuz dışkı v.s'den meydana gelen taş, konkrement.