Condensation teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Teksif, tekasüf, sıkıştırma.