Condense teriminin tıbbi anlamı; v. Biochem. teksir etmek, takdir etmek.