Condylus Medialis teriminin tıbbi anlamı; anat. Uyluğun içyan diz oynak yumrusu.