Confabulation teriminin tıbbi anlamı; n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.