Congenital Lymphedema teriminin tıbbi anlamı; Lenf damarlarında yetersiz gelişme veya herhangi bir bozukluğa bağlı tıkanma sonucu bacaklarda, bastırıldığı zaman çukurlaşan ödemlerle belirgni kalıtsal hastalık, Milroy hastalığı.