Conitomy teriminin tıbbi anlamı; n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.