Conization teriminin tıbbi anlamı; n. Bistüri veya koter kullanılarak cervix uteri'den koni şeklinde bir bölümün kesilip çıkarılması.