Conjunctivae teriminin tıbbi anlamı; Konjunktiva-kornea kuşağı (göz).