Conjunctival Fornix teriminin tıbbi anlamı; Konjunktivaya ait kırma çizgisi.