Conjunctival Gland teriminin tıbbi anlamı; Göz konjunktivası üzerinde bulunan küçük bezler;