Connate teriminin tıbbi anlamı; a. Doğuştan olan, konjenital.