Connective Tissuse teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun bağlayıcı dokusu, bağ doku.