Conservative Treatment teriminin tıbbi anlamı; 1. Kesin gereksinim belirmedikçe cerrahi müdahaleye baş vurmaksızın yürütülen tıbbi tedavi, muhafazakar tedavi; 2. Ameliyatı gerektiren durumda, sınırları geniş ameliyattan ziyade sadece lezyonu içine alan bölümü çıkarmak suretiyle gerçekleştirilen cerrahi tedavi;