Constitutive Enzyme teriminin tıbbi anlamı; biochem. Daima mevcut olan enzim;