Constrictor teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sıkıcı kas; 2. Büzücü.