Consultant teriminin tıbbi anlamı; n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.