Contagion teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.