Contraceptive teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).