Contraction teriminin tıbbi anlamı; n. Çekilme, kasılma, büzülme, daralma, küçülme, kontraksiyon.