Contraindication teriminin tıbbi anlamı; n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.