Contrast teriminin tıbbi anlamı; a. Zıtlık, iki şey arasındaki fark veya ayrılık.