Contuse teriminin tıbbi anlamı; v. Berelemek, yaralamak, çürütmek, ezmek.