Convection teriminin tıbbi anlamı; n. Yaklaşma durumu, mesela yakına bakarken gözlerin yaklaşması.