Converter teriminin tıbbi anlamı; n. Değiştirici, çevirici.