Convulse teriminin tıbbi anlamı; v. Çırpınma hasıl etmek.