Cooper's Operation teriminin tıbbi anlamı; Dış ilyak arterinin bağlanması;