Copper Sulphate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Bakır sülfatı, taşı.