Copperas teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Demir sülfatı, zaç.