Coprolith teriminin tıbbi anlamı; n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.