Coprophiliac teriminin tıbbi anlamı; n. Koprofili'ye müptela kişi.